Produkcie

KADU, o.z. pôsobí aj ako voľné zoskupenie divadelných tvorcov – autorov a interpretov s cieľom  produkovať autorské nezávislé divadlo, hľadá prieniky a paralely svetovej literatúry so súčasnosťou s dôrazom na psychológiu postáv,  sústreďuje sa na texty domácej i zahraničnej literatúry.

Z divadelných inscenácií realizuje profesionálne audiovizuálne záznamy.