24-25.11.2021

K2 Kino Lumière

Kino doma

Obsah

8. ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) ponúka v dňoch 24. a 25. novembra priaznivcom divadla, filmu a umenia vôbec inšpiratívne interaktívne prednášky, diskusie a projekcie filmov na tému ARS & ANIMA – umenie a duša. V rámci programu sa renomovaní odborníci a odborníčky pokúsia odhaliť všetky prieniky medzi týmito entitami. Program bude prebiehať hybridne – v kinosále K2 Kina Lumière a prostredníctvom online platforiem Kino Doma a livestream cez sociálnu sieť Facebook. 

Cieľom seminára je nielen diskutovať o terapeutických účinkoch umenia na umelcov i divákov, ale aj zdôraznenie významu edukácie v týchto oblastiach.

K téme 8. ročníka ma privádza skúsenosť a povolanie herečky. Priebeh svojho dospievania nebol pre mňa vôbec jednoduchý. Lomcovali mnou emócie, silné výkyvy nálad, či precitlivenosť. „Nájsť svoj stred“, nás nikto v škole neučil, aj napriek tomu, že základnú anatómiu ľudského tela sme poznať museli. Netušila som, že existujú nejaké preventívne mechanizmy, nevedela som, odkiaľ začať alebo ako k svojim problémom pristúpiť. Po prvých pokusoch transformácie a budovaní prvých postáv na VŠMU, som začala mať v sebe absolútny chaos, čo výrazne ovplyvňovalo všetky oblasti môjho života. Tomuto často bolestivému procesu práce na sebe chýbal vedomejší prístup k technikám, ktoré pomôžu pracovať so sebou a na sebe,” približuje výber témy tohtoročného semináru herečka a autorka projektu KADU Marta Maťová. 

Cieľom medziodborového vzdelávacieho  semináru KADU je od jeho počiatku netradičná forma umeleckého vzdelávania a budovanie kritického myslenia prostredníctvom dialógu umelcov, tvorcov, študentov, divákov a odborníkov na zvolenú tému. Organizátori sa každoročne usilujú o synergiu medzi divadelným a filmovým prostredím, teóriou a praxou. Vytvárajú projekt zážitkového vzdelávania, ktorý zasadzujú do kontextu aktuálnych situácií a tém, ktoré rezonujú v spoločnosti. Nie je tomu inak ani tento rok.
Všetci tí, ktorých sa téma dotýka, budú mať možnosť bezplatne sa zúčastniť všetkých bodov programu (ale i dobrovoľne podporiť aktivity KADU, .o.z.)

Učiť sa, ako sám sebe porozumieť, môže byť najsilnejším nástrojom k vnútornej slobode.
V interaktívnej prednáške Sebapoznanie s poprednou psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, dostanete inšpirácie „ako na to“. Počas celej prednášky máte možnosť klásť svoje otázky sa naživo i online. V kinosále budú klásť otázky aj študenti II. ročníka herectva VŠMU.

Na vybranej vzorke študentských filmov z VŠMU s názvom  Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe je psychické prežívanie v popredí a zobrazené v stavoch diskomfortu. Autori a autorky sa snažia prostredníctvom audiovizuálnej formy zobraziť, že nie iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami.
Úvod k projekciám a následnú diskusiu s tvorcami bude moderovať Barbora Nemčeková – šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak.

O schopnosti brať na seba najrôznejšie role, ako i vysporiadanie sa s nimi v rovine individuálnej, či tej umeleckej-hereckej budú hľadať odpovede v panelovej diskusii s názvom Transformácia našich rolí v umení a živote. Diskutovať budú herečka a pedagogička Tatiana Pauhofová, filmový kritik, publicista a pedagóg František Gyárfaš a zakladateľ poradne IPčko, Marek Madro. Moderuje scenáristka, režisérka a pedagogička Eva Borušovičová.

Výnimočnou udalosťou je projekcia dokumentárneho filmu Mariny Abramović: The Artist is Present, ktorý uvedieme v slovenskej kinopremiére. Film zachytáva zrod jedného z najpozoruhodnejších diel Mariny Abramovič, súčasnej radikálnej a kontroverznej umelkyne, ktorá počas retrospektívnej výstavy v MoMa v New Yorku nehybne sedí viac ako 736 hodín pri stole a diváci majú možnosť prisadnúť si a uprene sa jej dívať do očí, čo v nich spúšťa očistné reakcie. Čo je performancia, jej transformačný rozmer, ako aj tvorbu autorky zanalyzuje v úvode pred projekciou teatrologička a dramaturgička Mgr. Dáša Čiripová, PhD. 

“Umenie odtrhnuté od spoločnosti vedie k obojstrannej záhube. Umenie, či už prostredníctvom knihy, filmu, divadelnej inscenácie, návštevy koncertu vážnej hudby, výstavy… vyzýva k hlbšiemu prežívaniu a má blahodarné účinky na dušu každého z nás. Skrátka, umenie lieči dušu recipienta aj tvorcu. Želám si, aby si tento liek doprialo čo najviac Slovákov a Sloveniek,” uzatvára Marta Šuleková.

Programový zošit

Stiahnuť programový zošit

Program

17:30

SEBAPOZNANIE

interaktívna prednáška so študentmi II. ročníka herectva VŠMU
Kino Lumiére & livestream na FB KADU

vedie:
PhDr. Jana Žemličková, PhD., psychologička, psychoterapeutka

17:30
20:00

Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe & diskusia s tvorcami

projekcia pásma študentských filmov bývalých študentov VŠMU
Kino Lumiére & Kino Doma

Terapia cestou, r. Michal Baránek, 2017, 36″
Denník princeznej, r. Barbara Vojtašáková, 2020, 14″
Sejít pěšky dolu, r. Kateřina Hroníková, 2020, 20″
O sestre, r. Barbora Sliepková, 2016, 16″

Úvod a diskusiu s tvorcami filmov vedie: Barbora Nemčeková, šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak A4

20:00
17:00

Transformácia našich rolí v umení a živote

panelová diskusia
Livestream Fb KADU

Hostia:
Táňa Pauhofová
Marek Madro,
František Gyárfáš,

Moderuje:
Eva Borušovičová

17:00
20:00

Marina Abramović: The Artist Is Present

projekcia unikátnej dokumentárnej snímky Kino Doma

Úvodné slovo teatrologičky a dramaturgičky Dáša Čiripová

20:00

Galéria

Partneri