24-26.10.2022

FTF VŠMU

Obsah

9. ročník seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) v dňoch 24. a 26. októbra ponúka záujemcom o film, televíziu a divadlo, najmä však mladej generácii – študentom a filmovým či divadelným profesionálom inšpiratívne prednášky, diskusie a projekcie filmov na tému  režijného majstrovstva a jeho kontinuity v rámci vzťahu pedagóg – žiak, a to na príklade dvoch osobností slovenskej  filmovej a televíznej tvorby, Stanislava Párnického a jeho „žiaka“ Martina Šulíka, ktorého životné jubileum (60 rokov) si dovolíme pripomenúť  aj touto formou.  Program seminára bude prebiehať hybridne – v kinosálach Barco a Klap na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a formou livestreamu cez sociálnu sieť Facebook a web FTF VŠMU. 

„S nástupom digitalizácie v našom audiovizuálnom prostredí sa veľmi rýchlo zmenil aj spoločenský postoj k vytváraniu filmových či televíznych diel. Čoraz lacnejšie digitálne kamery a chytré telefóny, no najmä možnosť digitálneho strihu priamo v počítačoch preklenuli na jednej strane stratu kolibských filmových laboratórií v 90-tych rokoch, na tej druhej podnietili niektorých jednotlivcov, aby sa bez potrebnej prípravy či asistentskej praxe, bez neoddeliteľného myšlienkového zázemia pyšne vrhli do réžie filmov a televíznych seriálov. Podľa toho vyzerali aj ich výsledky. 

Dodnes sa traduje, že VŠMU vychovala novú generáciu skvelých dokumentaristov a animovaných tvorcov, no s hranou réžiou to bolo komplikovanejšie. Pretože režírovať film, byť rozprávačom príbehov, ktoré ovplyvňujú druhých, chce naozaj čosi viac. Dobrí režiséri musia byť pamäťou spoločenstva, vo svojich filmoch či len v krátkych anekdotách musia zachytiť  zápas hrdinov o najpodstatnejšie hodnoty komunity. Máločo tak ovplyvňuje vedomie ľudí ako príbeh, podoba nášho sveta tak trochu súvisí aj s charakterom filmov, ktorými sme obklopení v kinách a televízii.“  Uvádza k téme autorka semináru a súčasne garantka projektu prof. Zuzana – Gindl Tatárová. 

Preto sme sa rozhodli venovať 9. ročník medziodborového semináru KADU kontinuite režijného majstrovstva, a to dvom veľkým slovenským osobnostiam predovšetkým filmovej a televíznej tvorby, a to Stanislavovi Párnickému, a jeho „žiakovi“ Martinovi Šulíkovi, ktorého životné jubileum (60 rokov) si dovolíme pripomenúť v októbri aj touto formou. Obidvaja dlhé roky pôsobili ako pedagógovia režijnej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a spoločne začali pripravovať aj knihu rozhovorov o podstate réžie a potrebe osvojiť si ju nielen pomocou asistentskej praxe, no najmä vďaka celoživotnému záujmu o spoločenské kontexty a humanitné štúdium.

Profesia režiséra sa pre obe tieto osobnosti stala špecifickým spôsobom premýšľania  prostredníctvom obrazov, pomocou modelov ľudskej existencie. Predkladajú publiku veľmi osobnú skladačku útržkov reality, budujú medzi nimi nové vzťahy a cez prežitú emóciu sú schopní sprostredkovať divákovi silné poznanie.  Dôraz bude kladený na tesné prepojenie filmovej, televíznej i divadelnej réžie na naše súčasné bytie a jej etický rozmer

Masterclass Martina Šulíka, ako aj vzájomný dialóg oboch známych režisérov prinesie zaujímavé názory oboch tvorcov v tomto smere, ako aj odpovede na často nevyslovené otázky ohľadne spoločenskej zodpovednosti tvorcov. Ponúknu nám zároveň prepojenie pojmov filmová, televízna  a divadelná réžia, predstavia nám ďalšie osobnosti, ktoré sa vo svojich knihách a čítankách réžiou podrobne zaoberali. Napríklad slovenského divadelného režiséra Petra Scherhaufera, svojho času jedného z vedúcich predstaviteľov brnianskeho divadla Husa na provázku, ktorého „čítanka“ sa stala základným východiskom Martina Šulíka pri výučbe práce s hercom a kreovaní mizanscén. 

Prednášku o tvorbe obidvoch režisérov v kontexte témy semináru s presahom ich tvorby v rámci európskej kinematografie realizuje popredná filmová publicistka Viera Langerová. 

Panelovú diskusiu na tému kontinuity režijného majstrovstva s hosťami Stanislav Párnický,  Martin Šulík, Peter Kerekes a Viera Langerová  vedie Zuzana Gindl-Tatárová.

Zahraničným hosťom semináru je litovský režisér Audrius Stonys, ktorý uvedie projekciu svojho  filmu Bridges of Time (r. Audrius Stonys, Kristine Briede, 2018, dokument, 78 min.) o významných režiséroch Baltickej novej vlny, avantgardných filmároch v Estónsku, Lotyšsku a Litve v 60-tych rokoch minulého storočia, časť z nich boli aj jeho pedagógmi. 

Pred projekciou prebehne rozhovor s režisérom Audriusom Stonysom, ktorý  bude viesť  Zuzana Gindl-Tatárová. Rozhovor bude simultánne tlmočený.

Súčasťou semináru budú projekcie vybraných profilových filmov obidvoch tvorcov, kde hlavný partner projektu– Slovenský filmový ústav okrem služieb k projekciám a aktivitám semináru  poskytuje bezodplatne aj práva na projekcie filmov, ku ktorým vykonáva práva výrobcu.

Zo semináru sa realizuje audiovizuálny záznam, ktorý bude ďalej slúžiť ako vzdelávací materiál nielen pre študentov VŠMU, ale aj ďalšie filmové školy na Slovensku. Realizácia AVD záznamu semináru je vstupom partnera projektu – FTF VŠMU, ktorý súčasne poskytuje priestory kinosál Barco a Klap.

Programový zošit

Stiahnuť programový zošit

Program

18:00

Celý svet nad hlavou

projekcia televízneho filmu, r. Stanislav Párnický, 1983, 95 min.
Úvod k filmu: Zuzana Gindl-Tatárová 

BARCO – FTF VŠMU

18:00
20:30

Rozprávky z Hollywoodu

projekcia televízneho filmu, r. Stanislav Párnický, 1992, 92 min.
Úvod k filmu: Viera Langerová 

BARCO – FTF VŠMU

20:30
17:00

Neha

projekcia filmu, r. Martin Šulík,  1991, hraný, 104 min.
Úvod k filmu: Zuzana Gindl -Tatárová

BARCO – FTF VŠMU

17:00
19:30

Bridges of Time

projekcia filmu, r. Audrius Stonys, Kristine Briede, 2018, dokument, 78 min.
Pred projekciou rozhovor s režisérom Audriusom Stonysom vedie Zuzana Gindl-Tatárová

BARCO – FTF VŠMU
rozhovor aj na streame: https://youtu.be/M3dNBS9SShI

19:30
18:00

panelová diskusia: Kontinuita režijného majstrovstva  

Hostia: Martin Šulík, Stanislav Párnický, Viera Langerová, Peter Kerekes
Moderuje Zuzana Gindl-Tatárová

BARCO – FTF VŠMU
+ STREAM:

https://youtu.be/m71jAL2_lB8

18:00
20:30

Záhrada

projekcia filmu, r. Martin Šulík, 1995, hraný, 95 min., digitálne reštaurovaný v SFÚ
Film predstavia: Zuzana Gindl-Tatárová a Martin Šulík

Kino KLAP – FTF VŠMU

20:30

Galéria