KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.
Schillerova 1,
811 04 Bratislava

IČO: 51063778
DIČ: 2120684489
IBAN: SK69 0900 0000 0051 3661 2324

Email: info@kadu.sk, produkcia@kadu.sk

Mgr.art. Marta Maťová

Mgr.art. Marta Maťováštatutárny zástupca