Darujte nám vaše 2%

KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.
Schillerova 1, 811 04 Bratislava

IČO: 51063778

Medzi divadlom
a filmom

prednáška / projekcie / diskusie / výstava

13. – 15.apríl 2021

Facebook KADU
Kino doma

Nevera

Ingmar Bergman / Matúš Bachynec

Premiéra 11.12.2018

Milada

Matúš Bachynec

Premiéra 3.10.2020

KADU o.z. ( Kabinet audiovizuálnych divadelných umení ) sa venuje kultúrnemu vzdelávaniu prepájaním oblasti divadla a filmu formou viacdenných medziodborových seminárov pre študentov, umelcov i širokú verejnosť a produkcii divadelných predstavení.