Umenie padať

Sara Stridsberg \ Jakub Nvota
Premiéra 26. 2. 2022

ARS A ANIMA
umenie a duša

divadlo / film / psycholoógia

24.-25.11.2021
Kino Lumière a online

Darujte nám vaše 2%

KADU – Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z.
Schillerova 1, 811 04 Bratislava

IČO: 51063778

Nevera

Ingmar Bergman / Matúš Bachynec

Premiéra 11.12.2018

Milada

Matúš Bachynec

Premiéra 3.10.2020

KADU o.z. ( Kabinet audiovizuálnych divadelných umení ) sa venuje kultúrnemu vzdelávaniu prepájaním oblasti divadla a filmu formou viacdenných medziodborových seminárov pre študentov, umelcov i širokú verejnosť a produkcii divadelných predstavení.