publikácia pre film a divadlo

Sen o vášni:

Ako vznikala metóda

Lee Strasberga

Prvé vydanie výnimočnej publikácie  o revolučnej hereckej teórie Lee Strasberga, považovaného za jedného zo zakladateľov moderného divadla

Publikáciu vydáva KADU, o.z. v spolupráci s Divadelnou fakultou VŠMU a následne ju bude šíriť v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorý disponuje nielen vlastnou predajňou odbornej literatúry Klapka.sk, ale i širokou sieťou komisionárov – predajcov kníh.

Publikácia je dostupná v predajni Klapka.sk v Bratislave na Grösslingovej 43 v Bratislave a  v jej e-shope: www.klapka.sk/knihy/sen-o-vasni-ako-vznikala-metoda

Autentická Strasbergova autobiografia s pohľadom na vývoj herectva inšpiruje hercov, režisérov i pedagógov herectva na celom svete. Jeho herecká technika – Metóda rozvíja Stanislavského odkaz a hľadá odpovede na otázky, ktoré zostali otvorené. Dodnes patrí k najvyhľadávanejším hereckým technikám pre divadlo a film. Tešíme sa, že po 35 rokoch od jeho prvého vydania v USA (1987) prinášame túto publikáciu a Slovensko a vy tak máte možnosť spoznať jedného z otcov amerického moderného divadla. Veríme, že vám jeho objavy poskytnú inšpiráciu a nástroje na ďalší vývoj a naplnenie tvorivého potenciálu.

Autorkou projektu vydania prekladovej odbornej publikácie je Mgr. art. Marta Maťová, herečka a štatutárna zástupkyňa o.z.,  ktorá niekoľko rokov spolupracuje s Lee Strasberg Theatre & Film Institute v New Yorku, od roku 2020 je doktorandkou na Divadelnej fakulte VŠMU a venuje sa hereckým technikám.  Vďaka tejto spolupráci sa podarilo zabezpečiť licenciu na vydanie publikácie v slovenskom jazyku od majiteľa práv LITTLE, BROWN AND COMPANY prostredníctvom Hachette Book Gropu, Inc.  New York za  výhodných podmienok.

Lee Strasberg (1901-1982) bol jednou z najvýznamnejších osobností divadla a filmu  20. storočia. Viac ako 30 rokov bol riaditeľom a režisérom slávneho Actor´s Studio v New Yorku a pedagógom najlepších amerických hercov.  Vychádzal zo Stanislavského metódy, ktorú výrazne rozšíril a obohatil. Jeho dielo sa stalo garantom zvnútornenej hereckej práce, prirodzenej tvorby charakterov a dokonalého psycho-fyzického spracovanie postavy.  Slúži ako základné východisko nielen pre hercov, ale aj pre režisérov, dramaturgov a ďalších divadelných a filmových tvorcov. Sám Lee Strasberg, otec „Method Acting“, ktorý vo svojej knihe podrobne a veľmi plasticky vysvetľuje celú metódu,  ju označuje ako: “Základné čítanie pre hercov, režisérov a študentov divadla“.

Publikácia  nebola doteraz preložená do slovenského jazyka  napriek tomu, že vo svete je všeobecne pokladaná za základné východisko pre hereckú a režijnú tvorbu mladých hereckých adeptov i profesionálov. 

Význam vydania publikácie na Slovensku v preklade renomovanej prekladateľky odbornej teatrologickej literatúry Zuzany Vajdičkovej  je v jej efektívnom využití odbornou divadelnou a filmovou verejnosťou, predovšetkým mladými profesionálmi a študentami vysokých a stredných umeleckých škôl. Publikácia umožní nielen hercom, ale i ďalším tvorcom v divadle a filme vytvoriť plnohodnotnejšie charaktery postáv, hlbšie pochopenie hereckej a režijnej práce a tvorbu divadelných inscenácií a filmov.


Prezentácia publikácie a panelová diskusia na tému: „Herecké techniky ako vedomý i intuitívny nástroj tvorby.“ sa uskutočnila 28.10.2022 o 18:30 v Divadle LAB.

Hosťami panelovej diskusie boli: Michal Vajdička – divadelný režisér, Zuzana Kronerová – herečka, Luboš Kostelný – herec a Peter Bebjak – filmový režisér. 

Úvodný vstup a moderovanie: Marta Maťová – herečka