Vzdelávacie semináre

Semináre KADU prinášajú modernú a efektívnu formu vzdelávania, ktorá nazerá na divadlo a film ako na vzájomne sa prepájajúce a ovplyvňujúce sa umelecké disciplíny. Kombinujeme inovatívny vzdelávací prístup so zážitkom z umenia – umeleckú diskusiu, reflexiu domácich i zahraničných umelcov, teoretikov, tvorcov i divákov s (kvalitnými audiovizuálnymi) projekciami v Kine Lumière.

Počas dvoch až troch dní seminára máte možnosť nahliadnuť na danú tému zo všetkých uhlov umeleckého, profesijného či spoločenského a historického aspektu. Program väčšinou zahŕňa projekcie- výber svetovej i domácej divadelnej a filmovej tvorby, masterclass s významnými osobnosťami umeleckého života, Panelové diskusie a debaty renomovaných hostí s divákmi či prehľadové Prednášky s audiovizuálnymi ukážkami. 

Seminár KADU je ojedinelý nezávislý umelecký vzdelávací projekt, ktorý prepája divadlo a film na Slovensku aj v Čechách.

Medziodborové semináre KADU budujú:

  • chopnosť analyzovať a komplexne diskutovať o témach v súvislostí s umením divadla a filmu
  • dialóg medzi teoretikmi i tvorcami
  • prehľad o domácej a zahraničnej divadelnej či filmovej tvorbe 
  • kritické myslenie
  • vyjadrovací jazyk filmu a divadla
  • schopnosť prepájať teóriu a prax
  • hĺbkovú znalosť danej témy seminára alebo profil preberaného autora
  • hlbšie porozumenie umenia divadla a filmu

Našim cieľom je budovať umeleckú platformu pre komunitu, ktorá sa systematicky vzdeláva a diskutuje o rezonujúcich témach v našej spoločnosti cez divadlo a film ako aj o tvorcoch svetového či európskeho významu v snahe o inšpiratívne nasmerovanie nastupujúcej generácie tvorcov.

Mediálne ohlasy